PIONEER WOMEN EMPOWERMENT IN VIETNAM (PWEV)

Công nghệ, kỹ thuật số chính là tương lai của việc làm và sẽ trở thành những kỹ năng hàng đầu trong những năm sắp đến. Chương trình học Nâng cao năng lực số từ PWEV by L’Oréal là những bài học dễ hiểu và thực tế, nhằm trang bị cho bạn những kỹ năng mới nhất để kinh doanh thành công trên thị trường thương mại điện tử, đồng thời mang đến cho bạn cơ hội nghề nghiệp mới : e-BA (e-beauty adviser) – nhân viên tư vấn trực tuyến ngành làm đẹp, đang được nhiều công ty tìm kiếm hiện nay. Hãy bắt đầu ngay khóa học để nhanh chóng hiện thực hóa ước mơ thay đổi cuộc sống của bạn.

đăng ký ngay Đăng nhập